Thursday, March 15, 2007

Bodø HardCore Festival film

En dokumentarfilm om Bodø HardCore Festival er under utarbeidelse. Bak prosjektet står Pure Films. Innholdet vil være en blanding av intervjuer, live-footage, historier mm. Forventet premiere er i løpet av sensommeren/høsten 2007. Filmen vil da foreligge som DVD utgivelse på Smart Patrol Records.